دلیل بوی بد ماشین لباسشویی:

زمانی که مقدار زیادی از مواد شوینده در لباسشویی به کار میبریم نسبت زیادی از مواد شوینده با اب ترکیب نشده و کار شتشو را انجام نمیدهند.مقدار باقی مانده مواد شوینده یک لایه رسوب در انتهای لگن ماشین لباسشویی ایجاد میکند.سپس باکتری های موجود در هوا که به دنبال یک محل گرم و مرطوب برای رشد میگردند در انتهای لگن لباسشویی که حاوی پسماندهای مواد شوینده می باشند شروع به رشد کرده و باعث تولید بوی نامطبوع از خود می شوند.

نه تنها این شرایط در ماشین لباسشویی محل مناسبی برای رشد انواع باکتری میباشد بلکه رختشوی خانه نیز همین پتانسیل را دارد.سوال این است که ایا:

-رختشوی خانه و ماشین لباسشویی شما تهویه مناسبی دارد؟

-ایا رختشوی خانه شما دارای سیستم تهویه مناسبی است؟

در غیر اینصورت با رطوبت بیشتر و گرمای بیشتر با بوی نامطبوع بیشتری روبرو خواهید شد.

وقتی که شرکتها یک ماشین لباسشویی را ساختن تستهای زیادی در طی روزهای متوالی بر روی ان انجام دادند اما فارغ از اینکه شما هر روز بصورت متداول از لباسشویی استفاده نمیکنید یا به عبارت دیگر شما یک روز استفاده میکنید و روز دیگر از ان استفاده نمیکنید و همین موضوع باعث رشد باکتری در ان می شود.به همین دلیل لباسشویی شما بعد از ی مدت بوی نامطبوع می گیرد.

شاید براتون این سوال پیش اومده باشد که چرا ماشین لباسشویی ی عده بوی مطبوعی میدهد.انها چه کاری انجام میدهند؟

باید گفت که انها همه قوانین را رعایت میکنند.سیستم تهویه مطبوع مناسبی در قسمت رختشویی دارند و دما و رطوبت انجا تنظیم است و لباسهای خود را  زود به زود میشویند تا با مشکل مواجه نشوند.

مواردی که برای برطرف کردن بوی نامطبوع ماشین لباسشویی باید رعایت کنید:

-به تبلیغاتی که برای مواد شوینده می شود توجهی نکنید.

-سعی کنید از مواد شوینده HE یا پربازده استفاده کنید.هر بار فقط 2 قاشق چای خوری از مواد شوینده در ماشین لباسشویی بریزید.

-از نرم کنندها یا استفاده نکنید و یا در صورت استفاده مقدار ناچیزی از ان استفاده کنید.

-فیلتر پرزگیر ماشین لباسشویی را تمیز کنید.کرک و اشغال خیس باعث تولید بوی نامطبوع میشود.

-درب ماشین لباسشویی را نیمه باز بگذارید تا گردش هوا داخل ان انجام شود.

-لباسهایتان را زود به زود بشویید.

-نظافت ماشین لباسشویی را حداقل هر ماه یکبار انجام دهید.http://نمایندگی سهیلی